SIAMBOND GOLF THANK YOU PARTY ’60


SIAMBOND GOLF THANK YOU PARTY ’60

Siambond Golf Thank you Party 2017 จัดขึ้นโดยบริษัท ซี.เค.บี. เพลท สตีล จำกัด “ผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตแบบครบวงจร” โดยมีกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย, เจ้าของโรงงานและสถาปนิก เข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 80 ท่าน ณ สนามกอล์ฟ บางกอกกอล์ฟคลับ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560.

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการตอบแทนให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมคอมโพสิต SIAMBOND ในโครงการต่างๆตลอดมา

บริษัท ซี.เค.บี. เพลท สตีล จำกัดมีความตั้งใจจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจร่วมกัน โดยการจัดงาน Siambond Golf Thank you Party นอกจากจะได้มาร่วมกิจกรรมกีฬากอล์ฟเพื่อความสนุกสนานสามัคคีแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้พบปะพูดคุยกันระหว่างลูกค้าและโรงงานผู้ผลิต ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร “มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”