งานมุทิตาจิตสถาปนิก 2019


งานมุทิตาจิตสถาปนิก 2019

SIAMBOND AND SIAMBONDX-SERIES โครงการ “มุทิตาจิตสถาปนิกอาวุโสหาดใหญ่ ประจำปี 2019”

ตามที่กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ “มุทิตาจิตสถาปนิกอาวุโสหาดใหญ่ ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นการการแสดงกตเวทีตอบแทนผู้มีพระคุณที่ทำให้องค์กรวิชาชีพนี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ และชอบคุณคณะกรรมการจัดงานสถาปนิกทักษิณ 62   ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00-24.00 น. ณ. อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยบริษัท ซี.เค.บี. เพลท สตีล จำกัด “ผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตแบบครบวงจร” ภายใต้แบรนด์ SIAMBOND และ SIAMBONDX-SERIES ได้ร่วมให้การสนับสนุนงาน “มุทิตาจิตสถาปนิกอาวุโสหาดใหญ่ ประจำปี 2019”  ในครั้งนี้